FAIL (the browser should render some flash content, not this).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Postanowienia ogólne. KOMBUD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do firmy  KOMBUD Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
KOMBUD Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować publikacji oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez KOMBUD Sp. z o.o.

Dane osobowe. W czasie korzystania z serwisów należących do KOMBUD Sp. z o.o. możesz zostać poproszony
o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez KOMBUD Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu danych do wystawienia rachunku/faktury w celu możliwości realizacji zlecenia.

Pliki cookies. Niektóre obszary serwisów należących do KOMBUD Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


admin@kombud-kielce.pl

Copyright © 2013 KOMBUD Sp. z  o.o.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI